O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Fotogalerie

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42
U potvrt se pipojily Dobratice k mstm a vesnicm po cel na zemi, aby si ve stedu 14.prosince od 18,00 hodin zazpvaly dti i dospl pt vybranch vnonch koled.Krom koled Nesem vm noviny, Narodil se Kristus Pn, Pjdem spolku do Betlma, Vesel vnon hody a Psli ovce valai pipojily dti ze Z a M Dobratice spolu s chrmovm sborem Filia dalch pt psn. Ve pod vedenm K.Peterkov a K.Zouharov. Fotky z dnenho zpvn zde: http://dobratice.rajce.idnes.cz/178._Cesko_zpiva_koledy/
Vce si mete pest i na strnkch Denku: http://fm.denik.cz/kultura_region/koledy-znely-take-v-regionu-20161214.html

Vlo�il: KaMo   (723 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 
lenov Dobratickho klubu dchodc v z nelenili a astnili se hned dvou akc. Spolen si vyli na Kota a jeli na vlet organizovan obc do Hradce na Moravic.

Vlo�il: Ilona Spilkov   (945 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Krsn odpoledne jsme zaili v sobotu 17.9.2016, kdy se i pes nepzniv poas na dobratickm hiti seli nadenci bhu a vichni, kdo chtli podpoit organizaci Bez mmy.

Vlo�il: Ilona Spilkov   (2298 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Kliknutm na odkaz ne se vm zobraz album s fotografiemi z vstavby chodnk od koly k matesk kolce. Fotografie jsou do alba postupn doplovny.

Vlo�il: Obec Dobratice   (988 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Plnovan zjezd dobratickch dchodc se vydail. Steda 29.ervna pla vletm a tak se na Lysou horu vydali i ti, co by u asi velmi tko zvldli njakou del tru. Z pelivho vkladu bvalho editele dobratick Z M.Thieleho se vichni astnci dozvdli nco z historie tkajc se Lys a to bhem cesty. Pak ji zbyl as na prohldku nov vystavnch budov na samotnm vrcholu. Zpestenm byla i nvtva stanice Horsk sluby a pedstaven jejich prce z st jednoho mladho zchrane. Poas super, nlada tak, tak co si vce mohli nai star oban pt! KaMo
Vce fotek zde:http://dobratice.rajce.idnes.cz/166._Vylet_na_Lysou_horu/

Vlo�il: KaMo   (2783 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Ve stedu 11.kvtna pipravil Klub dchodc obce Dobratice tradin setkn len u smaen vajeiny. Posezen v chat u dobratickch rybnk se povedlo. Atmosfru pibliuje pr fotek. KaMo
Vce fotek na:http://dobratice.rajce.idnes.cz/161._Vajecina_u_rybniku/

Vlo�il: KaMo   (1330 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Ji popt se dne 20. dubna 2016 seli dve narozen oban Klubu senior Dobratic na akci oisty obce, zamen na sbr rznho odpadu v potocch.
Prochzeli jsme potokem a okolm toku po skupinkch v seku stedem mstn sti obce potok Luina a mstn sti Hranice potok ka.

Akce je vdy nron, nebo pro rznorodost vodnho toku ji v danm vku takov akce nen pro kadho. Nai senioi v potu 13 osob nasbrali 15 pytl rznho odpad, kter do potok nepat.

Mme v obci adu rznch kontejner na nkolika mstech,pesto se k prod nechovme zodpovdn. Je to smutn a nkdy i zarejc.
Kohut Ji

Vlo�il: Obec Dobratice   (1169 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 


V sobotu 16. dubna se opt po roce seli na ji tradinm setkn dobratit senioi. To leton se uskutenilo v zrekonstruovanch prostorch enku Radka Cichho.

Pro 80 senior byl pipraven program v podob ndhernho hodinovho vystoupen dtskho pveckho sboru Caro z Rakovic. Caro vzniklo teprve ped dvma lety. U za tak krtk as se dti pod vedenm sbormistryn pan Anny Kajzarov dokzaly prosadit a zskat adu vznamnch ocenn na rznch pveckch soutch nap eskou republikou.

Frdeckomsteck kapela Los Pedros se postarala o druhou st kulturnho programu. Trio mladch hudebnk (Petr Kahnek a Petr Hladk kytary, Petr Pinkas basa) asn zahrlo a zazpvalo adu hit 50. 70. let.

Pro vechny seniory bylo pipraveno oberstven v podob teplho jdla, mounk, kol, kvy a aje. Senioi si povdali, smli se a vzpomnali a do veernch hodin. U na enku si nkte odpoledne pochvalovali a dve, ne byl tento lnek uveejnn, pila slova chvly e-mailem. Proto vm, e se seniorm odpoledne lbilo a e se pan Ivona Bortlkov ze sociln komise O Dobratice vrhne i na organizaci toho ptho.

Ilona Spilkov

Vlo�il: Obec Dobratice   (1216 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V ptek 12. nora 2016 praskala tlocvina Z Dobratice doslova "ve vech". Pvodn kapacita, na jakou je sl koncipovn, je 180 osob. Organiztoi, ve snaze vyhovt co nejvtmu potu zjemc, pekonali tuto mez o dalch 18 osob. Skupina Rivieras Show Band opt pilkala vechny tanen nadence a hudebn znalce. Na sv si pili tak gurmni. Gul Pepka Slavickho byl nepekonateln. Letos byla pipravena tak novinka v podob "plesov cukrrny", kde si tanenci mohli odpoinout u kviky a ochutnat domc kole Aniky Kohutov a zkusky Moniky Cristofanilli. V rmci programu se nejprve pedstavila mistrovsk tanen dvojice Johanka a Denis a na zvr pobavila "Kouzelnice Radana" se svou Brazilskou show. Sponzorm a tak vem, kte vypomhali pi pprav obecnho plesu, pat velik DKY.

Vlo�il: Obec Dobratice   (2326 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 


V ptek 29.1.2016 se uskutenil v tlocvin Zkladn koly v Dobraticch tradin "Ples sportovc", kter m v Dobraticch i okol dobrou reputaci. V naplnn tlocvin bylo mon vidt zejmna hezky odnou mlde, ale nechybli tradin zstupci stedn i star generace. O dobrou atmosfru plesu se postarala kapela LORD z Ostravy, kter velmi profesionln zahrla irokou klu znmch hit a tak si kad mohl pijt na sv. Velmi spn byla i spoleensk hra zakonen losovnm spousty vcnch cen a tak mnoz astnci plesu si odneli krom pknch zitk i hodnotn vci. Vichni astnci plesu tak chvlili vbornou kuchyni, ve kter velmi obtav pomohly maminky naich hr, o celou organizaci se postarali zejmna mlad lenov vboru. Lze si jen pt, aby i pt kulturn akce sportovc z Dobratic mly podobnou atmosfru a rove.

B. Bortlek

Vlo�il: Obec Dobratice   (1939 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Farn ples se letos konal 6. nora na "enku". astnci, kterch bylo asi 80, si pochutnali na guli, epoval se Radegast i Konek. Ochotn eny pipravily drobn oberstven - jednohubky, vneky, domc kole. K poslechu a tanci hrla vynikajc skupina HEC. Vichni se dobe bavili a do skorch rannch hodin. Fotografie z akce k nahldnut.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1512 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Letonm prvnm dobratickm plesem byl opt ten HASISK. Po pr letech se ples vrtil do nov zrekonstruovanch prostor Na enku. Ke skvl nlad tm 120 lid pispvala tak vborn skupina Flash, kter vylkala na parket tanenky ji pi druh psnice a tak to zstalo po celou dobu konn plesu. Pjemnm zpestenm byla tak hodnotn tombola. A pak u se jen jedlo, pilo, tancovalo a bavilo do brzkch rannch hodin.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1660 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Ve tvrtek 21.ledna se za ndhernho zimnho poas konal zpis dt do 1.tdy v zkladn kole. Podle slov editelky K.Peterkov se k zpisu chystala tictka dt a to je opravdu pkn slo. Prvnm klukem byl Dominik, kter piel se svmi rodii a jako prvn dvenka se u zpisu objevila Zuzanka. Tak se podvejte na nkolik prvnch minut ve kole s tmi, co se pili pedstavit nejen pan editelce, ale tak dalm uitelkm a kolkm, kte si pro n pipravili svoje vrobky i hranou pohdku. A jedna perlika nakonec, dti mly u znm pohdky uhodnout, kter zvtko podle obrzku pi hran schz. To nebyl pro dti dn problm uhodnout, e pejsek. Mnohem vtipnj byla odpov, pro? No, protoe pejsek onemocnl! Vce fotek pak najdete na dobratickm"rajeti".
http://dobratice.rajce.idnes.cz/153._Zapis_do_1.tridy/

Vlo�il: KaMo   (1434 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Ve tvrtek 17.prosince byla zkladn kola doslova v obleen osobnch aut. Dvod byl prost, ve kole se konal dal tradin vnon jarmark. A tak se to hodn hemilo tmi, co si chtli nco prohldnout, vybrat a tak zakoupit do svch domov nebo vybrat drek pro nkoho blzkho. Z pedvnon atmosfry nkolik fotek zde:
http://dobratice.rajce.idnes.cz/151._VANOCNI_JARMARK_VE_SKOLE
V lednu tohoto roku jsem pro vs, mil oban Dobratic, pipravil tuto fotogalerii, kter nyn t 151 album. Jen za rok 2015 jsem pidal 64 pspvk fotek z rznch akc, co znamen, e se opravdu pod nco v obci a blzkm okol dlo. Jsme tm na konci roku a tak chci za sebe vem popt pohodov, nim neruen proit vnonch svtk. Z mho pohledu toho bylo letos a pli, tak slibuji, e v roce 2016 u tolik obtovat nebudu. K.Moko

Vlo�il: KaMo   (1402 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
S regionlnm Denkem se ve vech krajch esk republiky zpvaly 9.12. od 18,00 hodin koledy. V naem kraji se letos zpv popt, v Dobraticch tomu bylo potet. Jsme jedna z mla zpvajcch obc v regionu, protoe pevn se zapojuj msta. Leton zpvn koled s dtmi M a Z doplnil i chrmov sbor Filia a urit bylo vybran koledy slyet v obci hodn daleko. Ped dobratickou kolou se selo kolem t stovek dt a dosplch, kterm nemohla uniknout tato zajmav udlost.Fotky samozejm pidvme v tomto odkaze: http://dobratice.rajce.idnes.cz/149._Dobratice_-_Cesko_zpiva_koledy/

Vlo�il: KaMo   (1665 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Pat mezi nejaktivnj sdruen v obci. Akoli maj za sebou u pkn kus ivota, na spolen setkn nedaj dopustit. Tradin v prosinci se setkvaj v pedvnon atmosfe a hodnot to, co u je za nimi. A ptel, tch akc je opravdu poehnan. Vce si nechme do Zpravodaje, ale i tak chceme podkovat vem seniorm, kte v letonm roce piloili ruku k dlu a podleli se na rznch akcch v obci.
Fotky najdete ve fotogalerii: http://dobratice.rajce.idnes.cz/148._Predvanocni_setkani_senioru/

Vlo�il: KaMo   (1615 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Posledn listopadovou sobotu, tsn ped prvn adventn nedl se sely babiky, maminky, sleny i dti k vrob adventnch vnc. Poprv tak mly monost zavtat do prostor renovovan zasedac mstnosti, kde se tvoilo a vyrblo. Jak jsem pozoroval, jako jedin mu mezi enami, mlo to u skoro vnon atmosfru, hrly se koledy, na stolech spousty dobrot a k tomu rzn typy adventnch vnc. Tak se podvejte i vy, co jste nevyuili monosti a nepili si sami vyrobit nco pknho do adventnho obdob.
Vce fotek najdete zde:
http://dobratice.rajce.idnes.cz/147._Tvorba_adventnich_vencu_-_Dobratice

Vlo�il: KaMo   (1720 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Zajmavou pednku, kter se tkala Praiv pipravil O (konkrtn B.Blahut) pro nae obany. V zasedac mstnosti O pednel Jaromr Polek z Muzea Beskyd Frdek - Mstek o historii vzniku kostelku i chaty na Praiv. Druhm pednejcm byl Martin Stiller, jeden z nadenc obnovy turistick chaty. Vce o besed najdete v prosincovm Dobratickm zpravodaji.

Vlo�il: KaMo   (1481 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V pondl 26.jna byl oteven nov komplex zahrnujc dtsk hit s prolzakami, lanovou pyramidou, houpakou a dalmi atraktivnmi prvky.To se nachz hned za kolou vedle tlocviny. Ve spodn sti pod svahem bylo vybudovno multifunkn hit a vedle nho pak postaveno est posilovacch stroj. Za hitm jet najdete tartanovou drhu s doskoitm. Ve dopluje vsadba zelen. Pro dti a obany tu je dal ndhern arel k pohybovm aktivitm.
Nkolik fotek z dnenho oteven spojenho i s veernm programem pro dti zde:
http://dobratice.rajce.idnes.cz/143._Otevreni_Dobratickeho_centra_sportovnich_aktivit

Vlo�il: KaMo   (2239 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t