O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Jednotka SDH obce

Aktuality

�lenov� JSDHO

Technika a vybaven�

Z�sahy

Fotogalerie

Sbor dobrovol. hasi��

Aktuality

Historie

�lenov� SDH

Mlad� hasi��

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Jednotka SDH obce (JSDHO) - Aktuality

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42

Letošní okrskové námtové cviení probhlo v sobotu 22.10. v odpoledních hodinách v Horních Domaslavicích. Jednotka SDH obce Dobratice vyjela s CAS 32 - T 815 v potu 1+3 a po píjezdu na místo události provádla dle urení velitele zásahu likvidaci poáru a ochlazování vedlejší budovy.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4153 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Obec Strunice zaslala na adresu dobratickch hasi podkovn za pomoc pi povodnch v srpnu 2010. Dovolte, abychom tmto pedali podkovn vem obanm, kte pispli na humanitrn sbrku pro obec Strunice.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4039 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Generln editel HZS R vyslovuje podkovn jednotce SDH obce Dobratice za ast na zchrannch pracch pi povodnch v kvtnu a ervnu 2010.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4060 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

Od pátku 22.10. zaali hasii svépomoci realizovat pestavbu garaového stání. Za vydatného úsilí mnoha len SDH kadým dnem pokraují zdárn stavební práce. V nesnadném úsilí nám doposud pomáhají firmy a ivnostnící z obce a okolí: Spolstav sro, TOZOS sro, Dvoák Daniel výkopové práce, Kací Stanislav zámenictví, Pavelek Martin klempíství, Sikora Roman pokrývaství, Herok Martin zednické práce, Kocich Luboš tba deva.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4972 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Leton nmtov cvien doberskho okrsku se uskutenilo 5.12. v odpolednch hodinch v Dolnch Toanovicch v prostorch restaurace Motel a erpac stanice. Hasii z Dobratic zasahovali s CAS 32 T 148 v potu 1+1 a s DA 12 Ford Transit 1+5. Osdka CAS 32 provdla ochlazovn erpac stanice 1C proudem a drustvo DA 12 provdlo dlkovou dopravu vody hadicemi pomoc PS 12.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4581 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Generln editelstv Hasiskho zchrannho sboru R v zvru loskho roku centrln podilo pro jednotky sbor dobrovolnch hasi obc kategorie JPO V celkem 33.330 kus novch ochrannch odv (vdy blza a kalhoty) a 33.330 pr zsahovch bot.

I kdy je nae jednotka zaazen do kategorie JPO III, ale v dob pozen zakzky jsme byli JPO V, tak jsme si ptek 24.4.09 vyzvedli u HZS MSK 5 pr zsahovch bot "PECIL" model S03019 a 5 ks ochrannch odv "BUSHFIRE", kter jsou uren pro zdolvn por na volnm prostranstv.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4783 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Jako kadoron tak i letos jsme se zastnili nmtovho cvien doberskho okrsku. Cvien zamen na likvidaci poru a dlkovou dopravu vody probhlo tentokrt v Noovicch. Nae jednotka vyjela s technikou CAS 32 T 148 v potu 1+2 a s DA 12 Ford Tranzit v potu 1+4 a po pjezdu na msto udlosti provdla doplovn vody do CAS 24 Renault z Dobr, a dle se podlela na tvorb dlkov dopravy vody hadicemi ze ermanickho pivade vzdlenho od msta poit cca 750 m.


Vlo�il: Darnady & Vitsek   (5281 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V sobotu jsme zastnili spolen s jednotkou dobrovolnch hasi z Frdku nmtovho cvien zamenho na likvidaci poru budovy v 2. nadzemnm podla ve vcvikovm objektu HZS Moravskoslezskho kraje v Ostrav - Vtkovicch. Cviilo se v relnm prosted se skutenm porem, kter byl zaloen ve dvou mstnostech souasn. Dobratiti hasii provdli likvidaci poru v jedn mstnosti, vyhledvn osoby (z bezpenostnch dvodu figurny) a doplovn frdeck cisterny. Pi tomto ojedinlm cvien, kter se vrazn liilo od okrskovho cvien organizovanho jednou ron, jsme zskali cenn poznatky a zkuenosti s rozvojem poru, s tvorbou dopravnho a tonho hadicovho veden, s pohybem v zakouench mstnostech a vyhledvnm osoby.

Dal foto a informace na: www.sweb.cz/sdhdobratice

                                        www.sweb.cz/sdhfrydek

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (4968 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

adu nositel dchac techniky rozili dal lenov jednotky, a to Radovan ubok, Radovan Otipka a Miroslav Skokan, kte spn absolvovali dvoudenn kurz v Odbornm uiliti porn ochrany MV R ve Frdku-Mstku a poslili tak akceschopnost jednotky.

Prvn den kurzu byl vnovn  teoretick pprav, ve kter si novci  probrali fyziologii dchan, d chemick a technick sluby jednotek PO, vpoty spoteby vzduchu, kontroly, zkouky a revize dchacch pstroj a poprv se seznmili se vzduchovmi pstroji Saturn.

Druh den byl zamen na praktick pouit dchac techniky. Fyzicky nron vcvik probhal v protiplynovm polygonu, ve kterm novci nejdve absolvovali ,,rozcviku v tlocvin. Ta se skldala ze t cvik: vstupu po nekonenm ebku do vku 15 m, bhu ne nekonenm psu a pitahovn kladiva. Po rozcvien nsledoval samotn polygon, kter je vlastn klecovm bluditm a obsahuje rzn pekky a nstrahy, nap. zen a snen prezy, ebky, roury apod. Tento vcvik probhal ve tm, za poit dmovnice a je umocnn zvukovmi efekty poru, vbuchu, zcen stavby a voln lid o pomoc.Celkov doba absolvovn polygonu s tlocvinou je 20 a 25 minut.   

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (5455 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V sobotn dopoledne 31.3.2007 probhl ve spoluprci s Hasiskm zchrann sborem Moravskoslezskho kraje vcvik len JSDHO Dobratice zaazench do funkce nositel dchac techniky. Nron vcvik zamen na orientaci, pohyb a vyhledvan osob v prostorch s nulovou viditelnost - ve tm, bez pouit svtilen a s pelepenmi zornky ochrannch masek probhal ve zruenm krytu CO ve Vtkovckch elezrnch.

 

Pozn.: Foto pozeno ve tm s bleskem.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (5239 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t