O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Jednotka SDH obce

Aktuality

�lenov� JSDHO

Technika a vybaven�

Z�sahy

Fotogalerie

Sbor dobrovol. hasi��

Aktuality

Historie

�lenov� SDH

Mlad� hasi��

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Sbor dobrovolnch hasi - Aktuality

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42
V nedli 7.5.2017 obsadilo soutn drustvo dobratickch hasi 1. msto v okrskov souti.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (198 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Dobratickou plesovou seznu zahjil ji tradin Hasisk ples konan v sle Na enku. Tradin byl i hudebn doprovod skvl skupina FLASH, kter ptomn hosty nechala odpoinout pouze v malch pestvkch. Parket byl zaplnn tm od prvn psniky, a po pln tu posledn. Ke spokojenosti vech zastnnch pispla i vynikajc veee a dlouho oekvan bohat plnon tombola. Snad jen koda, e si tuto skvlou zbavu nenechalo ujt pouze 66 host, kter neodradilo ani datum konn plesu ptek 13.1.2017. Vbor SDH dkuje vem sponzorm a poadatelm plesu a ji te se t na dal ronk, na kterm se setkme snad v hojnjm potu.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (635 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Pozvnka
na vron valnou hromadu SDH Dobratice, v ptek 6.1.2017 v 17,00 v klubovn O.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (509 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Dorostenky z Dobratic vybojovaly v sobotu 14.5. v okresnm kole ve F-M 1. msto a postupuj na krajsk kolo do Opavy, kter probhne v nedli 5. ervna.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (840 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V ptek 20.5.2016 od 17,00 na hiti TJ Sokol v Dobraticch budeme smait vajeinu.

Vechny Vs zve vbor SDH

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (1006 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 

V sobotu 30. kvtna se naši hasii zúastnili prvního kola soute v poárním sportu. Na sout se sjelo 8 drustev doberského okrsku. Dobratice reprezentovala dv drustva - dorostenky, které v rámci pípravy na krajské kolo soutily jako jediné za eny, a mui. Sout se konala na tošanovickém hišti a hasii si to mezi sebou rozdali v poárním útoku. První místo vybojovali mui Dobratic s asem 22,57, na druhém míst se umístilo drustvo Horních Domaslovic s asem o ti setiny horším a tetí byli domácí borci, tedy Dolní Tošanovice. Dorostenky se mezi mui neztratily a vybojovaly 5. místo.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1221 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V nedli 7. ervna se na nov oteveném Mstském stadionu v Ostrav - Vítkovicích konala Krajská sout dorostu 2015. Mladé hasiky ve sloení Joha Vávrová, Terka Otipková, Raa Otipková, Maruška Mikolášová, Lucka Sobková, Aa Heinrichová, Vena Svobodová a Pavla Maceková obsadily 3. místo.


Hned v úvodu celodenního závodu se dvata postavila na štafetu 4 x 100 metr, poté bezchybn zvládla testy hasiské teorie, následoval bh na 100 metr s pekákami a na závr královská disciplína – poární útok, který dorostenky zvládly ze všech disciplín nejlépe.


Jde vidt, e práv tato disciplína patí nejen u vedoucích (Marie a Roman Otipkovi), ale i u dvat k tm nejoblíbenjším. Akoli prbh závodu komplikovalo vyerpávající vedro, holky se nevzdávaly a vydrely. Na vlastní ki si vyzkoušely atmosféru velkého závodu, kde hraje roli nervozita, nkdy také drobné neúspchy, nebo naopak štstí. Po boku drustev vybavených technickým zázemím, spoustou pomocník a hlasitými fanoušky si holky mohly pipadat jako popelky, ale vše zvládly na jedniku a my jim meme podkovat za to, e o Dobraticích bylo v hasiském sportu opt po letech slyšet.


Krátký sestih mete sledovat zde: https://www.youtube.com/watch?v=g5BUB7mPbns


Radka Otipková

Vlo�il: Obec Dobratice   (1187 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V sobotu 19.9. uspodal SDH Dobratice prvn non pohrovou sout v pornm toku, ve kter obsadil 3. msto. Dal info a foto pozdji.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3563 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V sobotu 25.7.09 vybojovalo dobratick soutn drustvo 7. msto ze 17 drustev s asem 19,38s.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2795 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
V nedli 24.5. jsme vydali na tradin mjov sjdn eky Moravice. Plavba na legendrn lodi MATYLDA zaala okolo 9:45 pod vodn ndr Kruberk, pokraovala pes Jnsk Koupele, Vtkov-Podhrad, imrovice, a skonila v 15:40 v Hradci nad Moravic.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3504 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Soutn drustvo dobratickch hasi obsadilo v sobotnm kln v pornm toku 3. msto s asem 32,69s.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3238 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V sobotn odpoledne 12.5. probhla v Dolnch Toanovicch okrskov sout v pornm toku, ve kter jsme se nakonec po nespnm prvnm pokusu umstnili na tetm mst za drustvy z Dolnch Toanovic I. a II. Soutn drustvo soutilo v sestav: ko Kubak Frantiek, savice Dvok Daniel, stroj Skoek Frantiek, hadice ,,B Buryan Luk, rozdlova Darnady Tom, prvn proud Krupa Luk a druh proud Palk Ji. Po souti jet nsledovalo ,,ktn novch len drustva Krupy L. a Buryan L.  

 

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3216 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V sobotn dopoledne probhlo pi mi svat za hasie slavnostn poehnn hasiskch vozidel a historickho praporu, kter byl pi pleitosti 80. vro zaloen sboru dobrovolnch hasi v obci zhotoven z finannho daru manel Milana a Jiiny Hlisnikovskch.

Po mi svat nsledovalo posezen pozvanch host, len SDH a jejich rodinnch pslunk v pohostinci Na enku, kde byla promtnuta prezentace dleitch udlosti ve sboru od zaloen v roce 1927 a po souasnost s komentem starostky sboru pan Marie Otipkov. Po prezentaci probhlo vyznamenn nkterch len. Bylo udleno 10 medaili Za vrnost 10 let, 1 stuky Za vrnost 20 let, 4 stuek Za vrnost 30 let, 5 stuek Za vrnost 40 let, 2 medaile Za pkladnou prci, 1 medaile Za zsluhy, 2 estn uznn OSH. Zstupce SH MS Ing. Boek pedal sboru Stuhu III. stupn k estnmu praporu SH MS. Po pedn vyznamenn nsledoval obd a  zbava, kter trvala a do pozdnch veernch hodin. 

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3569 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t