O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Obecn� ��ad

Organiza�n� struktura

��edn� deska

Dokumenty

Volby

�zemn� pl�n

Rozpo�et obce

Z�pisy a usnesen�

Povinn� informace

Zpravodaj

Vyhl��ky, ��dy

Formul��e ke sta�en�

N�vody

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

Ned�le 29.01.

25C
12C

Pond�l� 30.01.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Obecn ad - Dokumenty

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_seznam.inc.php on line 41

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_seznam.inc.php on line 43

Dokument

Uve�ejn�no

V t�to kategorii zat�m nen� zve�ejn�n ��dn� z�znam.

Oznmen o dob, mst a navrenm programu snmu starost SOPM dne 29.6.2017

21.06.2017

Zmr obce Dobratice prodat pozemek p.. 502/1, k.. Dobratice

14.06.2017

Zvren et za rok 2016 - Sdruen obc povod Morvky

08.06.2017

Doplujc dokumentace k veejn zakzce s nzvem Veejn prostranstv Dobratice

06.06.2017

Doplujc dokumentace k veejn zakzce s nzvem: Veejn prostranstv Dobratice

02.06.2017

Nazen Sttn veterinrn sprvy k zamezen en nebezpen nkazy - moru velho plodu v Moravskoslezskm kraji

25.05.2017

Zadvac dokumentace veejn zakzky: Veejn prostranstv Dobratice

23.05.2017

Informace o dob, mst a navrenm programu snmu starost SOPM

22.05.2017

Konkursn zen na vedouc pracovn msto editele/editelky pspvkov organizace Matesk kola Dobr

10.05.2017

Rozpotov opaten . 1/2017 SOPM Dobr

05.05.2017

Schvlen stedndob vhled rozpotu na lta 2017 - 2020 SOPM Dobr

05.05.2017

Nabdka pozemk ve vlastnictv sttu k pronjmu, k.. Bukovice u Dobratic

02.05.2017

Zadvac dokumentace veejn zakzky: Rozen kapacity M Dobratice

28.04.2017

Veejn vyhlka - Opaten obecn povahy - Stanoven pechodn pravy provozu

28.04.2017

Porovnn vech poloek vpotu ceny pro vodn a ston podle cenovch pedpis pro vodn a ston

28.04.2017

Veejn vyhlka Finannho adu - zpstupnn hromadnch pedpisnch seznam dan z nemovitch vc na rok 2017

27.04.2017

Draebn vyhlka - elektronick draba .j.: 151 EX 683/16 - 248

18.04.2017

Draebn vyhlka - elektronick draba .j.: .j.: 151 EX 683/16 - 242

18.04.2017

Nazen Sttn veterinrn sprvy - zruen vyhlench ochrannch a zdolvacch opaten k ohnisku pta chipky v Dobr

10.04.2017

Schvlen rozpoet SOPM na rok 2017 - informace dle zkona . 250/2000 Sb.

03.04.2017

Oznmen o plnovanm peruen dodvky elektiny

03.04.2017

Nazen Sttn veterinrn sprvy - prava vymezen ochrannho psma a psma dozoru (pta chipka)

03.04.2017

Informace o dob, mst a navrenm programu snmu starost Sdruen obc povod Morvky

28.03.2017

Smlouva . 11/2017 o poskytnut dotace z rozpotu obce Dobratice - mskokatolick farnost Dobratice

22.03.2017

Smlouva . 10/2017 o poskytnut dotace z rozpotu obce Dobratice - Tlovchovn jednota Dobratice

22.03.2017

Nvrh Stedndobho vhledu rozpotu SOPM na lta 2017-2020

17.03.2017

Mimodn veterinrn opaten k zamezen en nebezpen nkazy - avirn influenzy (pta chipka)

13.03.2017

CENK pro veejn pohebit obce Dobratice inn od 1.1.2017

03.03.2017

Informace o dob, mst a navrenm programu snmu starost Sdruen obc povod Morvky

15.02.2017

Nvrh rozpotu SOPM na rok 2017

07.02.2017

Oznmen o vyhlen vbrovho zen obce Dobratice na pracovnka pro drbu majetku obce

03.02.2017

Veejn vyhlka j. MMFM 12053/2017, stanoven mstn pravy provozu na pozemnch komunikacch spovajc v umstn dopravnho znaen a dopravnho zazen v rmci stavby Bezbarirov chodnk od elezninho mostu po M Dobratice - III. etapa

25.01.2017

Propagan materily k podpoe pro mal podnikatelsk subjekty

19.01.2017

Informace o dob, mst a navrenm programu Snmu starost SOPM

12.01.2017

Nazen Sttn veterinrn sprvy k zamezen en nebezpen nkazy - avirn influenzy (pta chipky) na zem R

11.01.2017

ad pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch - Oznmen o vbrovm zen s nslednou aukc . OFM/164/2016 a jeho podmnkch

02.01.2017

Veejn vyhlka o stanoven mstn pravy provozu na pozemnch komunikacch spovajc v umstn dopravnho zazen v rmci stavby Bezbarirov chodnk od elezninho mostu po M Dobratice - III. etapa

20.12.2016

Obecn zvazn vyhlka .1/2016

15.12.2016

Veejn vyhlka - ROZHODNUT, .j. ODbor-359.3/2016 ve vci zmny v zaazen pozemnch komunikac III. tdy s oznaenm "c"

12.12.2016

Veejn vyhlka - oznmen o zahjen sprvnho zen a seznmen se s podklady pro vydn rozhodnut ve vci dosti obce Dobratice, .j. 359/2016, o zmny v zaazen pozemnch komunikac III. tdy s oznaenm "c"

23.11.2016

Zmr obce Nin Lhoty na pronjem nebytovch prostor

16.11.2016

Seznam nemovitch vc nedostaten identifikovanch vlastnk, podle 65 zkona . 256/2013 Sb., o ktatastru nemovitost

31.10.2016

Veejnoprvn smlouva mezi obc Dobratice a Statutrnm mstem Frdek-Mstek na vkon penesen psobnosti specilnho stavebnho adu ve vcech mstnch komunikac

17.10.2016

Veejn vyhlka .j. MMFM 130051/2016 - stanoven mstn pravy provozu na pozemnch komunikacch, spovajc v umstn dopravnho znaen

05.10.2016

Veejn vyhlka - Oznmen o nvrhu opaten obecn povahy pro stanoven mstn pravy provozu na pozemnch komuniakcch a vzva k uplatnn pipomnek nebo nmitek

24.08.2016

Veejn vyhlka - stanoven pechodn pravy provozu v rmci realizace stavby "Bezbarirov chodnk od elezninho mostu a po M v Dobraticch - 3. etapa"

22.07.2016

STRATEGICK PLN NA OBDOB 2016-2022

19.07.2016

Veejn projednn strategickho plnu rozvoje obce dne 27. ervna 2016

03.06.2016

Zvren et Sdruen obc povod Morvky za rok 2015

26.05.2016

Zmr obce Dobratice - smna pozemk

12.05.2016

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Nedle, 29. ledna 2023

Sv�tek slav� Zdislava

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t