O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Obecn� ��ad

Organiza�n� struktura

��edn� deska

Dokumenty

Volby

�zemn� pl�n

Rozpo�et obce

Z�pisy a usnesen�

Povinn� informace

Zpravodaj

Vyhl��ky, ��dy

Formul��e ke sta�en�

N�vody

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

P�tek 02.12.

25C
12C

Sobota 03.12.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Obecn ad - Formule ke staen

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_seznam.inc.php on line 41

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_seznam.inc.php on line 43

Formul

Uve�ejn�no

V t�to kategorii zat�m nen� zve�ejn�n ��dn� z�znam.

CETIN - esk telekomunikan infrastruktura: monost zadat si o existenci nadzemnch nebo podzemnch st

24.08.2016

Formlule stavebnho adu Dobr

08.06.2011

dost o pidlen sla popisnho

29.06.2010

Nvrh smlouvy o uzaven smlouvy budouc o zzen vcnho bemene

12.05.2010

Formule dost o povolen k odbru podzemnch vod, k vypoutn odpadnch vod do vod povrchovch nebo podzemnch - pro poteby jednotlivch oban a dost o povolen k nakldn s povrchovmi nebo podzemnmi vodami

20.02.2007

dost o poskytnut informace

19.06.2006

dost o pipojen pozemku k mstn komunikaci, dost o protlak mstn komunikace

19.06.2006

dost o pokcen devin rostoucch mimo les

19.06.2006

Kalend�� akc�

<<   Prosinec / 2022   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

1

2

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

3

12

13

14

15

16

17

18

4

19

20

21

22

23

24

25

5

26

27

28

29

30

31

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

tvrtek, 1. prosince 2022

Sv�tek slav� Iva

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t