O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Obecn� ��ad

Organiza�n� struktura

��edn� deska

Dokumenty

Volby

�zemn� pl�n

Rozpo�et obce

Z�pisy a usnesen�

Povinn� informace

Zpravodaj

Vyhl��ky, ��dy

Formul��e ke sta�en�

N�vody

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

Sobota 28.01.

25C
12C

Ned�le 29.01.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Obecn ad - Organizan struktura

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_prilohy.inc.php on line 4

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek_fotografie.inc.php on line 4

Vyd�no dne 31. ledna 2007

Organizan struktura obce

Obecní úad: Obec Dobratice

Adresa: Dobratice 49, 739 51 - pošta Dobrá

Telefon: +420 558 651 254, +420 558 651 387 Fax: +420 558 651 387      

Úední hodiny: Po: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.St: 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.

E-mail: obec@dobratice.cz

Www: www.dobratice.cz

I: 00577057   ID datové schránky:  9pzbsb6

Bankovní spojení: S,a.s., ú: 1681973389 / 0800,   SOB, ú: 2012822 / 0300

Kraj: Moravskoslezský    

*****************************************************************************************************************

Starostka: RNDr. Alena Kacíová

Místostarostka: Ing. Iva Spratková

Úetní: Vladana Marynáková

Samostatný referent: Simona Causidisová

Povený úad s rozšíenou psobností: Magistrát msta Frýdek-Místek

Stavební úad: OÚ Dobrá

Matriní úad: OÚ Dobrá

Kód obce: 027146 ZÚJ: 552 542

Výmra obce: 704,49 hektar

Poet obyvatel k 1.1.2014   1.171    

Poet katastrálních území: 262713-Bukovice u Dobratic 62714-Dobratice

Poet základních sídelních jednotek: 502713-Bukovice, 02714-Dobratice, 02715-Hranice, 02716-Podlesí, 02717-Šprochovice

Nadmoská výška: 350-440 metr nad moem,  zempisná délka: 18°30'; šíka: 49°40';

 

Sloení Obecního zastupitelstva 2014 - 2018

RNDr. Alena Kacíová, starostka, tel: 558 651 254, 724 179 174

Ing. Iva Spratková,  místostarostka, pedsedkyn komise kulturní,  tel: 736 770 435

Ing. Betislav Blahut, len kontrolního výboru

Ing. Betislav Bortlíek, len komise technické

Ing. Roman Budinský,  pedseda komise technické

Ing. Lumír Dvorský, len komise technické

Ing. Miloslav Kratochvíl, len komise technické

Stanislav Moravec, pedseda kontroloního výboru

Radovan Otipka, pedseda finanního výboru  

 

Výbory obecního zastupitelstva a Komise zízené starostkou obce: 

 

Finanní výbor:

Pedseda: Radovan Otipka

lenové: Zlatuše Šašinková, Ing. Ivana Pindurová

Kontrolní výbor:

Pedseda: Stanislav Moravec

lenové: Bc. Dana Hárendaríková, Ing. Betislav Blahut

Komise technická:

Pedseda: Ing. Roman Budinský

lenové: Ing. Lumír Dvorský, Ing. Betislav Bortlíek, Ing. Miloslav Kratochvíl, Ing. Júlie Mecová  

Komise kulturní:

Pedseda: Ing. Iva Spratková

lenové: Ing. Hubert Mec, Mgr. Martina Vitásková, Mgr. Iva Gurníková, Gabriela Kozáková, Ivona Bortlíková

 

Tisk �l�nku Tisk   |   Diskuse   |   Vlo�il: Obec Dobratice | |   95045 p�e�ten� �l�nku

 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Ptek, 27. ledna 2023

Sv�tek slav� Ingrid

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t