O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�tvrtek 01.12.

25C
12C

P�tek 02.12.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Odpady

Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 35

Vlo�il: Obec Dobratice   (693 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

V zimnm obdob, tj. lstopad 2016 - duben 2017 bude SMO oteveno ve stedu v dob od 15:00 do 17:00 hod., 1 x za msc, v nsledujcch dnech:
23. listopadu 2016
21. prosince 2016
25. ledna 2017
22. nora 2017
22. bezna 2017
19. dubna 2017
UPOZORNN! V ppad nepznivch klimatickch podmnek bude provoz pozastaven.

Vlo�il: Obec Dobratice   (730 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

Zkon . 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jin povinnost vrobcm pneumatik zdit msta zptnho odbru. Msta zptnho odbru pneumatik mus bt stejn dostupn jako msta prodeje pneumatik, co znamen, e se mus jednat tak o msta veejn pstupn. Msta zptnho odbru mus bt viditeln oznaena a zptn odbr mus probhat bez nroku na platu (zdarma), bez vzanosti na koupi nov pneumatiky i jin sluby a nesm nadmrn zatovat konenho uivatele. Vrobce mus pneumatiky od konenho uivatele odebrat bez rozdlu jejich znaky nebo typu.
Seznam mst zptnho odbru sestavil Odbor odpad Ministerstva ivotnho prosted na zklad informac uvedench v ronch zprvch vrobc pneumatik za rok 2015. V ppad, e budete chtt vyut nkter z uvedench mst zptnho odbru a budete odmtnuti nebo se setkte s problmy pi proveden zptnho odbru ze strany provozovatele msta, prosm, kontaktujte pracovnka Odboru odpad marek.livora@mzp.cz, nebo zalete pmo podnt na editelstv esk inspekce ivotnho prosted.
V souvislosti s ve uvedenm sdlenm a z dvodu nemal finann zte, nebudeme ve SMO odebrat ojet pneumatiky. Prosme o nakldn s nimi dle tohoto postupu.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1019 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

Svoz pneumatik a nebezpenho odpadu pracovnky Frdeck skldky a.s. probhne v sobotu 17.9.2016 od 10:00 do 12:00 v prostorch Sbrnho msta odpad obce Dobratice.
V dob svozu od vs odebereme tak odpady: velkoobjemov, elektro, devo, kov, olej z kuchyn, vyslouil zivky a LED rovky.

Upozornn: Nebezpenm odpadem nen odpad stavebn (nap. lepenka)!

Vlo�il: Obec Dobratice   (1213 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

V obdob od ervna do z bude Sbrn msto odpad oteveno do 18:00 hod.. Reim zstv stejn, tj. vdy ve stedu ped svozem komunlnho odpadu Frdeckou skldkou, a.s., v dob 15:00 - 18:00 hod.
Upozorujeme, e stle plat, e neodebrme stavebn a nebezpen odpad!
Tento odpad likviduje oban na sv nklady.
Velkoobjemov odpad je nutn odevzdvat v rozloenm stavu.
Dkujeme, e nm svm odpadem nepidvte starosti.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1659 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 


V sobotu 30. dubna 2016 probhne v dob od 10:00 do 12:00 hodin v arelu Sbrnho msta Dobratice (u hornho kravna), sbr nebezpenho odpadu a pneumatik. V tto dob bude oteveno i Sbrn msto obce.

Nebezpen odpady
Mazac a motorov oleje, olejov filtry, tonery, pouit obaly od postik a jin chemiklie, zbytky barev, lak a edidel, autobaterie, prol a nepotebn lky.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1349 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

Dovolujeme si Vs upozornit na blc se nov velikonon sttn svtek dne 25.3. 2016 Velk ptek. Protoe maj na stedisku Dopravy v tento den bn provoz, probhne i v na obci dn dle harmonogramu svoz odpad.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1266 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 


OD 1. BEZNA ZMNY VE VKUPU ROTU A DRUHOTNCH SUROVIN OD FYZICKCH OSOB!


Od 1. bezna vstoup v platnost celorepublikov vyhlka, kter zakazuje hotovostn platby pi vkupu kov a ostatnch druhotnch surovin. Uznvny budou pouze bezhotovostn platby.


V naem sbrnm dvoe firmy MILATA v Dobr se na tyto zmny pipravujeme a budeme se snait i nadle vyjt naim zkaznkm maximln vstc. Ve vkupu kov a dalch surovin budeme i nadle pokraovat, platby za vkup budeme provdt pevodem finannch prostedk na bankovn ty zkaznk a nejspe tak formou potovnch poukzek.


O finlnm znn vyhlky Vs budeme informovat v naem sbrnm dvoe a na strnkch www.milata.cz.


Dkujeme naim zkaznkm za dosavadn a budouc pze.

Vlo�il: Obec Dobratice   (1496 p�e�ten�)     Poslat odkaz na �l�nek kamar�dovi Poslat     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek3_seznam.inc.php on line 73
)
    V�ce o za��zen�


 

Kalend�� akc�

<<   Prosinec / 2022   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

1

2

3

4

2

5

6

7

8

9

10

11

3

12

13

14

15

16

17

18

4

19

20

21

22

23

24

25

5

26

27

28

29

30

31

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

tvrtek, 1. prosince 2022

Sv�tek slav� Iva

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t