O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Jednotka SDH obce

Aktuality

�lenov� JSDHO

Technika a vybaven�

Z�sahy

Fotogalerie

Sbor dobrovol. hasi��

Aktuality

Historie

�lenov� SDH

Mlad� hasi��

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Jednotka SDH obce (JSDHO) - Zsahy

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42

 
V ptek 3.2.2017 ve 12:07 vyslalo operan stedisko HZS MSK hasie z HZS Noovice, Vojkovic, Dobr a Dobratic k poru RD do Vojkovic. Po pjezdu na msto zsahu bylo zjitno, e se jedn jen o zahoen el. instalace v mezistrop. Po domluv s velitelem zsahu se jednotka vrtila zpt na zkladnu.


technika: CAS 32 - T 815
velitel: Palk Ji
strojnk: Darnady Tom
hasi .1: Poljak Karel

as ohlen: 12:07
as vjezdu: 12:16
na mst: 12:22
na zkladn: 12:35

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (476 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Dobratit hasii zasahovali v noci ze soboty (7.1.) na nedli spolene s dalmi cca 30 jednotkami PO u poru prmyslovho objektu v Kopivnici.

Technika: CAS 32 - T 815
velitel: Palk Ji
strojnk: Dvok Daniel
hasi .1: Vitsek Radim
hasi .2: Gurnk Tom
hasi .3: ubok Radovan
hasi .4: Mutina Roman

as ohlen: 23:53
as vjezdu: 00:03
Na mst:
Na zkladn: 05:16

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (590 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Por gare ve Vojkovicch, se kodou 100 tisc, zamstnal na tdr den 4 jednotky PO (HZS Noovice, JSDHO Dobratice, JSDHO Vojkovice a HZS F-M). Jednotka PO z Dobratice zasahovala s vozidly CAS 32 - Tatra 815 drustvo 1+5, DA - Ford Transit drustvo 1+1.

as ohlen: 10:08
as vjezdu: 10:13
Na mst: 10:17
Odjezd: 10:54
Na zkladn: 11:01

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (601 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 
Dobratit dobrovoln hasii spolen s dalmi 7 jednotkami PO a Polici R, kter nasadili i vrtulnk, ptrali v pondl 16.5. po poheovan estnctilet dvce v katastrech obc Dobratice, Noovice, Vojkovice a Vyn Lhoty.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (920 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Nasazen celkem 6 jednotek PO, vetn jednotky z Dobratic, a kodu 750 tis. si vydal nedln por podkrov a stechy devnice v Hornch Domaslavicch.

Technika - CAS 32 T 815
Drustvo: velitel - Darnady Tom
strojnk - Dvok Daniel
hasi .1 - Gurnk Tom
hasi .2 - Palk Ji
hasi .3 - Mutina Roman
hasi .4 - Poljak Karel

as ohlen:16:44
as vjezdu: 16:51
Na mst: 16:56
Odjezd: 18:10
Na zkladn: 18:20

Nasazen jednotky: HZS Noovice, JSDHO Noovice, Dobr, Horn Domaslavice, Dobratice, HZS F-M.

Foto: JSDHO Dobr

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (925 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Dobratit dobrovoln hasii vyrazili ve stedu 16.12. v rannch hodinch k rozshlmu poru stechy zmeku v Dolnch Toanovicch. lenov jednotky provdli hasebn prce na stee, rozebrn sten krytiny, dohaovn skrytch ohnisek, evakuaci cennch pedmt ze zmku a doplovn vody do ostatnch CAS.

lnek Pory.cz
http://www.pozary.cz/clanek/126693-ranni-pozar-strechy-zamku-v-dolnich-tosanovicich-zamestnal-sedm-hasicskych-jednotek/

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (1172 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Celkem 4 jednotek PO (HZS Nošovice, JSDHO Dobrá, JSDHO Vojkovice a JSDHO Dobratice) byly povolány v pondlní 27.4. k poáru garáe se zaparkovaným osobním automobilem v obci Vojkovice. Naše jednotka zasahovala s vozidlem CAS 32 - T815 v potu 1+4.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (1145 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Nasazen 4 jednotek PO (Doln Domaslavice, Luina, HZS Noovice a Dobratice) si vydal steden (30.4.) por skldky v lese u ermanick pehrady. Nae jednotka zasahovala s CAS 32 - T 815 v potu 4 hasi.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (1556 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Celkem 5 jednotek PO (HZS Nošovice, SDH Pramo-Morávka, SDH Raškovice, SDH Vyšní Lhoty a SDH Dobratice) zasahovalo ve tvrtek 3.4. o poáru lesa v katastru obce Morávka v místní ásti Kocuí smrem k Bebkovi. Naše jednotka vyjela s CAS 32 - T 815 v potu 4 hasi. lenové jednotky zasahovali 1 C52 proudem vody a doplovali vodu do ostatních CAS.


 


foto: SDH Pramo-Morávka 

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (1528 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V sobotu 10.11. okolo 15 hodiny probhlo v Dobraticích v objektu bývalého vepína námtové cviení doberského okrsku. Cviení se zúastnily tyto jednotky a provádly následující innosti:


Dobratice - likvidace poáru osobního automobilu, poskutnutí první pomoci zranné osob


HZS Nošovice - vyproštní zranné osoby z havarovaného automobilu


Vojkovice - vyhledávání zranné osoby v terénu, poskutnutí první pomoci zranné osob


Dobrá - likvidace poáru zemdlského objektu 1C proudem


H. Domaslavice - vyhledávání zranné osoby v terénu, poskutnutí první pomoci zranné osob


Nošovice - nasazení petlakové ventilace, záchrana osoby ze zakouených prostor, likvidace poáru 1C proudem


D. Tošanovice - doplování vody pomoci PS 8


Pazderna - doplování vody pomoci PS 12

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2667 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V nedli 22.4. ve 14:57 vyjela jednotka SDH obce Dobratice k poáru nízké budovy v obci Stíte. Jednalo se o poár devné budovy a stechy hospodáské budovy a okolního travního a lesního porostu. Zasahovali jsme s CAS 32 - T 815 v potu 1+3 a provádli jsme doplování ostatních cisteren vodou. Další zasahijící jednotky: HZS MSK st. Nošovice a st. Tinec, JSDHO Stíte, Hnojník, Tinec-Guty a Dolní Domaslavice.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2473 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V útery 27.3. zasahovala JSDHO Dobratice s CAS 32 - T 815 v potu 1+4 u poáru trávy v obci H. Tošanovice za ZD Tozos. lenové jednotky provádli likvidaci poáru pomocí lafetové proudnice.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2366 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
est jednotek hasi zasahovalo ve stedu 16.11.2011 veer v obci Hnojnk u poru starho a neobydlenho pzemnho rodinnho domku se sedlovou stechou. Pi poru nebyl nikdo zrann, koda na objektu in pedbn zhruba pl milionu korun.
Na msto vyjela jednotka Hasiskho zchrannho sboru Moravskoslezskho kraje ze stanice v Noovicch a s n i pt jednotek dobrovolnch hasi Hnojnk, Horn Toanovice, Doln Domaslavice, Dobratice a Tinec-Guty.
Ji pi pjezdu k poru hoel cel domek o pdorysu 128 metr cel plamenem (ve tet fzi). Hasii dostali ohe pod kontrolu bhem dvaceti minut, dohaovn jim zabralo tm dv hodiny. Museli zdit kyvadlovou dopravu vody cisternami k poru.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2765 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

V nedli 16.10. od 14:52 do 17:14 zasahovala jednotka SDH obce Dobratice s CAS 32 - T 815 v potu 1+2 u poáru nízké budovy v obci Dobratice. 

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2943 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 
Ve stedu 26.1. v odpolednch hodinch probhlo ve spoluprci s HZS Noovice taktick cvien, zamen na vyhledvn osob v zakouenm prostoru a likvidaci poru v pzem a ve sklep rodinnho domu urenho k demolici v Noovicch. Nae jednotka zasahovala s novou CAS 32 T 815 v potu 1+5 a lenov jednotky provdli likvidaci skutenho poru v pzem za pouit dchac techniky.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2655 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Ve tvrtek 28.10. v dopolednch hodinch probhlo ve Vojkovicch okrskov cvien s nmtem likvidace poru stohu na poli v blzkosti obytnch budov. Ne jednotka zasahovala s CAS 32 v potu 1+2 a vytvoila dva ton proudy.

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2870 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Jednotka SDH obce Dobratice vyjela ve tvrtek 1.4. na ádost SOPIS JIH s CAS 32 - T 148 v potu 1+3 a s DA - Ford Transit v potu 1+4 k dopravní nehod autobusu v obci Vojkovice u restaurace Formanka. Po píjezdu na místo události byla jednotka dle pokynu velitele zásahu urena k vyhledávání zranných osob v okolí havarovaného autobusu. lenové jednotky byli rozdlení do dvou drustev a ve spolupráci s píslušníky Policie R provedli prohlídku okolí nehody a nalezli 1 zrannou osobu, které poskytli pedlékaskou první pomoc a transportovali ji na shromadišt zranných osob, kde byla pedána lékam záchranné sluby. Po ukonení záchranných prací se jednotka vrátila zpt na základnu.

 

Ohlášení: 17:12
Vyhlášní poplachu: 17:12
Výjezd: 17:19
Píjezd: 17:22
Zahájení zásahu: 17:23
Odjezd na základnu: 17:58
Píjezd na základnu: 18:02

 

Poadí jednotky: 3

 

Další jednotky: HZS MSK - stanice Nošovice, stanice Tinec, stanice F-M, JSDHO Dobrá

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3389 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

Jednotka SDH obce Dobratice vyjela na výzvu SOPIS HZS MSK Frýdek-Místek k nahlášené události "Poár-lesní, polní porost, tráva" v obci Dobratice. Po píjezdu na místo události bylo przkumem zjištno, e se jedná o louku, na které hoí stará suchá tráva a také okolní remízky. Jednotka nasadila 2 proudy C 52 proti front šíení poáru, tím zamezila dalšímu šíení poáru, následn dohašovala a ochlazovala zbylou plochu poáišt.

Po ukonení zásahu se vrátila jednotka zpt na základnu.

 

Ohlášení: 30.3.2010 15:57
Vyhlášení poplachu: 30.3.2010 15:57
Výjezd: 30.3.2010 16:03
Píjezd k zásahu: 30.3.2010 16:06
Zahájení zásahu: 30.3.2010 16:06
Odjezd na základnu: 30.3.2010 16:53
Píjezd na základnu: 30.3.2010 16:53

 

Poadí jednotky PO: 1

 

Další jednotky PO: HZS MSK – stanice Nošovice, JSDHO Vyšní Lhoty

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (2792 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
    Otev��t �l�nek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

.u.

Datum

Technika

Typ události

Podtyp

Místo události

1

26.6. CAS 32 -  T 148 Dopravní nehoda Odstraování následk DN Stíte

2

9.9. DA - Ford Transit Technická pomoc Likvidace hmyzu Dobratice 116

3

15.9. CAS 32 - T 148 Technická pomoc Odstranní nebezpených stav Dobratice

4

 15.10.

 CAS 32 - T 148  

 
ivelná pohroma Vtrná smrš  Dobratice

5

15.10.

CAS 32 - T 148

ivelná pohroma

Vtrná smrš

Dobratice 36

6

17.10.

CAS 32 - T 148

  Povode, záplava, déš

erpání vody

Dobratice 33

7

4.11.

CAS 32 - T 148

 Poár stodoly

  

Stíte

8

30.11

CAS 32 - T 148

ivelná pohroma

Vtrná smrš

Vojkovice

9

23.12.

CAS 32 - T 148

DA - Ford Transit

Technická pomoc

Odstranní nebezpených stav

Dobratice 119

 

Vlo�il: Darnady & Vitsek   (3452 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t