O obci  |  Obecn� ��ad  |  Informace  |  Sdru�en�  | �kolstv�  | Knihovna  | Zdravotnictv�  |  Hasi�i  |  Sport  |  Fotogalerie  |  Firmy  |  Odpady

Sdru�en�

Zahradk��i

V�ela�i

Dobratick� rybn�ky

�vodn� str�nka webu

Kr�tce z obce

11.03.2013

O� - Kontakt, ��edn� dny

Kontakt:

tel.558 651 254

tel.558 651 387

��edn� dny:

Pond�l�, St�eda

08.00 - 11.30
12.30 - 17.00

Mapy

3D model Dobratic

 

Doporu�en� odkazy

Novinky e-mailem

Jzdn dy

Strnky krajskho adu

Strnky Policie FM

Farnost Dobratice

Dobratick rybnky

esk svaz zahradk.

Spolen strnky SOPM

Sbratelsk strnky

SMS - "MOBILN ROZHLAS"

V�ce odkaz�

Po�as�

�ter� 31.01.

25C
12C

St�eda 01.02.

23C
12C

P�ihl��en� do syst�mu

Jm�no: 

Heslo:

 

Sdruen a spolky - Veli

 


Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 42

 

 

 

Pln innosti na obdob 2008 a 2009

pedloen vron lensk schzi 15. bezna 2008

 

kol

Termn splnn

Za splnn odpovdn

Poznmka

 

prbn

Schze vboru ZO SV Dobr:

chatka Vela

Pedjarn oeten velstev bude provedeno plon u vech velstev

do 30. bezna kalendnho roku

zajitn oeten je povinnosti chovatele vel

referent pro tlumen velch nkaz zajist distribuci liv a odbornou vpomoc
(dle metod. pokynu SVS R 3/2001)

drba a opravy arelu VELA, kosen trvy

duben a jen

sprvce arelu, vbor

oprava oplocen, ntry, pravy ternu a jin,

Propagace velastv u pleitosti pout na Praiv

15.ervna 2008

Vbor zajistit msto k propagaci

prodej medu, medoviny a pernku + propagace velastv

Kurz chovu matek

22. ervna 2008 od 9:00hod

chovatelsk referent

Velask farma p. Kopeka Prno

Zjezd na velaskou farmu p. Sedlka- Buovice a dal v. st.

28.6.2008

vbor

as odjezdu v 6:00 hod zastvka SAD Dobr sted

Oeten velstev - zavsit prouky GABON PA a ponechat je ve velstvu 24 dn, eventuln 30 dn

po poslednm vytoen medu

chovatel vel

zajitn oeten je povinnosti chovatele vel!

Prezentace velastv u pleitosti vstavy zahrdk

13.- 15. z

Vbor

propagace velastv

Podn dosti o poskytnut dotace na podporu velastv (vetn plohy - estnho prohlen, ppadn pln moci)

z
nejpozdji
do 15. z kalendnho r.

Chovatel vel ped pedsedovi ZO

Upesnn podle asopisu VELASTV a SMRNIC V SV

Oeten velstev 2-3x ppravkem VARIDOL.
Ve velstvech nesm bt zavkovan plod. K tetmu oeten pouvat aerosolovch vyvje a penosnho kompresoru s benzinovm motorem.

od 10. jna do 31. prosince kalendnho r.

chovatel vel

zajitn komisionlnho oeten je povinnosti chovatele vel! Prostedky pro oeten jsou k dispozici u referenta pro tlumen velch nkaz

Kurz peen medovch pernku

listopad
kalendnho r.

Vbor

Z Dobr

Beseda, pednka

listopad
kalendnho r.

pedseda

 

Prezentace velastv na vnonm jarmarku - Dobr

6.12.2008 ???

Vbor

propagace velch produkt

Odevzdat vzorky zimn mli dvrnkovi

do 31. ledna kalendnho r.

chovatel vel

 

Odevzdat vzorky zimn mli referentu pro tlumen velch nkaz

do 1. nora kalendnho r.

dvrnk

Vladislavu Rusinkovi, Dobr 767, tel. 774 642 124

Odeslat vzorky zimn mli k vyeten

 

do 5. nora kalendnho r.

referent pro tlumen velch nkaz

 

 

 

 

 

Z plnu OV SV Frdek-Mstek a sousednch organizac:

 

         9.dubna Zjezd Brno velask vstava s doprovodnm programem, odjezd od vlakovho ndra v 6.30 hod., pedpokldan cena 250,-K, (zlohu ve vi 100,-K vybr Ing. Milan Fia)

 

  • 18. kvtna   Velask pou Hostn . Zastn se i prodejci velaskch poteb. Doprava vlakem- F-M SD 5.29 hod.

 

  • 8. ervna ZO Baka pod kurz chovu matek, kter se kon - Velask provozu ptele Martina Carbola v Kunikch u Baky od 9.00 hod.

 

  • 15. ervna Celookresn kurz chovu matek  od 9.00 hod, kter se kon na Velask farm u ptele Kopeka na Prn.

 

         27.- 28. ervna - Hur, przdniny!  - 5. ronk akce pro dti spojen s vyprvnm povsti o Chlebovickm Volfovi, non hra, povdn o velikch. Zatek v 18.00 hod., Dm vela Fojtstv Chlebovice

 

         20.7.-  2.8. 2008 Letn pobyt velak setkn mldee s velaskm programem velask farma p. Kopeka Prno

 

  • 19. ervence - Velask den v Lubn, od 14.00 pednka ptele Macury

 

         30.srpna - Velask den od 9 hod. Dm vela Fojtstv Chlebovice - pednky, zbavn odpoledne, sout o nejlep med a medovinu  (pednka Ing.Pidal)

 

  • 30. srpna - Tradin enovsk jarmark, za asti vela od 8.00 hodin

 

  • 19.- 21. z - Velask vstava vstavit ern louka Ostrava

 

  • 8. listopadu Medovnky  od 15 hod. - ptelsk posezen pi harmonice, videoprojekci z akc a domc medovin - Dm  vela Fojtstv Chlebovice

 

 

Obdr:             velat dvrnci, lenov vboru a referenti, na podn lenov ZO Dobr.

 

Vlo�il:   (2844 p�e�ten�)     Tisk �l�nku Tisk     Diskuse k �l�nku (
Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, object given in /www/doc/www.dobratice.cz/www/old/clanek2_seznam.inc.php on line 124
)
   


 

 

Kalend�� akc�

<<   Leden / 2023   >>

 

Po

t

St

t

P

So

Ne

1

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

5

6

7

8

3

9

10

11

12

13

14

15

4

16

17

18

19

20

21

22

5

23

24

25

26

27

28

29

6

30

31

 

 

 

 

 

Na �erven� datum p�ipad� n�jak� ud�lost.

Dobratice

Sport aktuality

achist Dobratic zahajuj soutn seznu. Na domc pd se utkaj se svmi soupei v klubovn Obecnho adu ve dnech 9.10., 15.10. a 23.10.2016

U�ite�n�Datum a sv�tek

Pondl, 30. ledna 2023

Sv�tek slav� Robin

Reklama

Strakat� pes

AXDATA CZ s.r.o.

Ji�� Fluksa

Br�ny Zeman

AQUASAN IZOLACE, s.r.o

COMFORT Ko�t�� & Dyba

Nejlevn�j�� ploty

Anketa

Va�e n�m�ty

Chyb� v�m n�jak� informace na na�ich internetov�ch str�nk�ch?

Po�lete n�m v�� n�m�t pro zlep�en� stavu.

Poslat n�m�t